Kulsvierugen 2011
 

Rold Skov Kulsvierlaug er klar til sommerens kulsvidning

 

Lørdag den 25. juni tændes der igen op under kulmile og kulgrube på den gamle kulsvierplads i Rebild Bakker. Milen og gruben åbnes den 2. juli, hvor der er salg af trækul.

 

Program for Kulsvierugen 2011

 

Lørdag den 25. juni:

Kl. 09.00: Lauget mødes på Kulsvierpladsen for at stable milen, dække den med græstørv og tænde den inden middag.

Kl. 12.00: Kulgruben graves og kulmilen stables

Kl. 14.00 Milen stables og tændes lørdag middag, og kl. 14. tømmer vi en anden mile for trækul, som du kan købe til havegrillen
Publikum inviteres til at deltage, så alle kan få en autentisk oplevelse af en gammel industri og svide sine egne kul til grillen.
Der er mulighed for at overnatte sammen med kulsvierne. Medbring sovepose og kød til grillen.

Lørdag den 2. juli: 

Milen og gruben tømmes fra kl. 14.00. Man kan hjælpe med at sortere trækul, som også kan købes til grillen derhjemme. 

 

Om Kulsvierlauget

I Rebild bakker har man de seneste år kunnet se en hvid røg brede sig gennem bakkerne den sidste weekend i juni..
Det er kulsvierne fra Rold Skovs Kulsvierlaug, der har taget det gamle håndværk milebrænding op igen, på den gamle kulsvierplads på toppen af Stendalen.

Kulsvierpladsen var det sidste sted, hvor traditionen med at brænde trækul i det fri blev holdt i hævd.
Men Rold Skov har en mange hundrede år gammel tradition for kulsvidning. Det vidner myriader af huller i skovbunden om. Her brændte man trækullet i gruber gennem generationer, men udvikling til bedre trækul førte senere til milebrændingen, da den er nemmere at styre.
Endnu i dag huser Rold Skov en professionel kulsvier, Frode Jensen fra Skørpinglund, som på moderne vis laver trækul i en stor ovn ved hjemmet i Skørpinglund.
Kulsvierlauget samarbejder med Frode, da den viden han besidder er autentisk; hans far Ejnar Jensen, var den sidste, der brugte pladsen ved Stendalen.
Lauget har suget til sig af Frodes viden, og ved hjælp af erfaringerne har de nu mod på selv at udvikle og lege videre.. foruden forbedringer af grube- og milebrændingerne eksperimenteres der med udvinding af trætjære og tegnekul.
Herunder kan du se et stemningsbillede fra kulsvidningen i 2007. Billedet er taget i den lyse sommernat af naturvejleder Søren Risborg. Det er også ham du kan kontakte, hvis du vil være med i Kulsvierlauget. Det er åbent for alle.

Gå til laugets hjemmeside

Kontakt Søren Risborg

 

 

Skovfoged Leif Lyngsø forklarer slagets gang
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Østergade 21 | 9510 Arden
Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info